תחומי פעילות

ניהול פיננסי ועסקי שוטף
פרויקטים חד-פעמיים
In House – קרן השקעות ריאליות
 

ניהול פיננסי ועסקי שוטף

"אפקטיב" פועלת בשיתוף מלא ובקשר אישי רצוף עם בעלי ומנהלי החברה, מעניקה ניהול אסטרטגי וליווי פיננסי ועסקי כסמנכ"ל הכספים בחברה, ונמצאת בקשר רצוף עם כל הגורמים הפיננסיים הקשורים לפעילותה, כולל המערכת הבנקאית, רואה החשבון והנהלת החשבונות.
 
"אפקטיב" פועלת תוך בקרה ושליטה מקסימלית on-line על מצב החברה ואחראית על התחומים הבאים:
  1. בניית וניהול התקציב והבקרה התקציבית
  2. ניהול התזרים השוטף
  3. ניהול והשגת מסגרות וחלופות אשראי מול המערכת הבנקאית
  4. ניהול האסטרטגיה הכוללת של החברה
  5. הקמת והכשרת המערכת הכלכלית בחברה
  6. בדיקות כדאיות לתהליכם מורכבים:
  • רכישות ומיזוגים
  • כניסה לתחומי פעילות נוספים
 

הכנת תוכניות מימון ייעודיות

מנהלי "אפקטיב" שמים דגש על שיתוף מלא עם בעלי החברה ועל תכליתיות הביצוע.
  • הכנת תוכנית עסקית לחברות פרטיות וציבוריות
  • הכנת הערכת שווי למטרת גיוס השקעה, התמחרות, הנפקה, עזרה בגיוס ההשקעה ועוד
 


 
פעילות חברתית
מאמרים
כלים מקצועיים
קישורים שימושיים