השקעות ריאליות In-House

כחלק מחזונה הקימה חברת "אפקטיב" חברה להשקעות ריאליות ייחודית.
 
המטרה
השגת תשואה עודפת על ההשקעה והשבחת ערך החברות בהן יושקע ההון תוך ניהול סיכון סולידי ובאמצעות ניהול In-House .
 
היעדים
  1. תשואה שנתית בשיעור של לפחות 15% לשנה (שקלי).
  2. החזר ההשקעה בתקופה של עד 5 שנים.
  3. שליטה מלאה ע"י ניהול פיננסי In-House בכל החברות בהן יושקע ההון.
  4. בניית ערך לחברת ההשקעות
 
האסטרטגיה
השקעה ישירה בחברות בפרופיל "אפקטיב": חברות פרטיות, בגודל בינוני (מחזור שנתי 25 עד 100 מש"ח), עם פוטנציאל השבחה.
הניהול הפיננסי והאסטרטגי בחברות ייעשה ע"י "אפקטיב", שתשמש סמנכ"ל הכספים והאחראית על הבקרה והשליטה, בשיתוף בעלי החברה.
 
חברת ההשקעות הריאליות תשמש למימון משלים לזה של הבנק המסחרי, ותהיה בעלת מאפיינים דומים למימון בנקאי: מימון הון חוזר, סולידיות ותשלומי ריבית קבועים. ההבדל העיקרי הוא מעורבות בניהול In-House עם פוטנציאל להנאה מרווחי החברה.
 
הטקטיקה
האמצעי העיקרי להשגת המטרות ויישום האסטרטגיה: ניצול היתרונות היחסיים שנצברו בחברת "אפקטיב" במספר תחומים, ושילובם באופן שייצור למשקיעים תשואה עודפת יחסית לסיכון המנוהל באופן ישיר.
 
יעוד חברת ההשקעות הריאליות: השקעה בחברות בעלות פעילות בתחומי התעשייה, המסחר, השירותים, הקמעונאות והנדל"ן בצורה של הלוואת בעלים או אג"ח להמרה.
 
בכוונת חברת ההשקעות הריאליות לבצע שילוב סינרגטי של ניסיונה באיתור חברות המנוהלות ע"י אנשי עסקים ומנהלים מובילים בתחומם, עם יכולות "אפקטיב" בניהול פיננסי ואסטרטגי ובגיוס אשראי בנקאי איכותי – כדי להוביל במשותף את החברה לצמיחה בריאה.
 
המשקיעים
אנשי עסקים פרטיים וגופים מוסדיים, הרואים בהשקעה ובניהול In-House יתרון משמעותי להגדלת התשואה תוך שמירה על סולידיות ההשקעה.
 
היזמים והמנהלים
היזמים הינם מנהלי חברת "אפקטיב", אשר ינהלו את חברת ההשקעות הריאליות באמצעות הפלטפורמה שנבנתה לאורך השנים.
 
פעילות חברתית
מאמרים
כלים מקצועיים
קישורים שימושיים