קטעי עיתונות

בנק אוצח רוכש פעילות הפקטורינג של כלל
המדינה הכפילה האשראי בערבותה לעסקים קטנים
מתוך דה מרקר- 18.3.12- מחנק אשראי